Tag: thống

Chân dung danh hài vừa đắc cử Tổng thống Ukraine

<a href="http://vneconomy.vn/chan-dung-danh-hai-vua-dac-cu-tong-thong-ukraine-20190423165013125.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/23/1-15560129512112010126658-crop-15560129600431055371759.jpg" /></a>Kinh nghiệm chính trị của Tổng thống đắc cử Ukraine mới dừng ở mức đóng vai tổng thống trên phim truyền hình...