Tag: tích

Vợ con Chủ tịch VIB đăng ký bán số lượng cổ phiếu khoảng 44 tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/vo-con-chu-tich-vib-dang-ky-ban-so-luong-co-phieu-khoang-44-ty-dong-20190524113234153.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/24/vib-1558672305790504066557-crop-15586723123301740155027.jpg" /></a>Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị...

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

Trước đó, ông Võ Văn Hoan giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP còn ông Ngô Minh Châu từng làm Phó Giám đốc Công an...