Tag: tôi

Phó tổng Thanh tra Chính phủ: Đầu tuần tới sẽ kiểm tra việc tăng giá điện

<a href="http://vneconomy.vn/pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-dau-tuan-toi-se-kiem-tra-viec-tang-gia-dien-20190504203818132.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/4/photongthanhtrabuingoclamtaihopbao-170135470-15569769790241483166739-crop-15569769869841163517534.jpg" /></a>Ngay từ đầu tuần tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra đúng – sai của việc tăng giá điện...

Ví điện tử dự kiến chỉ được giao dịch tối đa 20 triệu/ngày

<a href="http://vneconomy.vn/vi-dien-tu-du-kien-chi-duoc-giao-dich-toi-da-20-trieu-ngay-20190419180024858.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/19/vi-dien-tu-15556704908091762935562-crop-15556704945481849529393.jpg" /></a>Tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử cá nhân tối đa là 20 triệu đồng trong một ngày và...