Tag: Việt

Nhật phát hiện nhiều lô nông sản Việt Nam nhiễm thuốc vượt ngưỡng

<a href="http://vneconomy.vn/nhat-phat-hien-nhieu-lo-nong-san-viet-nam-nhiem-thuoc-vuot-nguong-20190508111434431.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/24/rau-qua-15377768471031607027247-crop-15572888123032000318039.jpg" /></a>Nhật Bản dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của công ty vi phạm và tăng cường kiểm...