Tag: vực

Phạt nặng vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

<a href="http://vneconomy.vn/phat-nang-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich-2019052221371317.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/22/images1042259img0261-15585357221762067058125-crop-1558535733227225941630-crop-15585558157681296983402.jpg" /></a>Tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách...

Đồng lòng đưa đất nước vươn lên: Tăng tốc trên mọi lĩnh vực

<a href="http://vneconomy.vn/dong-long-dua-dat-nuoc-vuon-len-tang-toc-tren-moi-linh-vuc-20190118112350613.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/18/thutuong17119-15477850722241564591088-crop-15477850774321096277963.jpg" /></a>"Có những thách thức, thì cũng luôn có những cơ hội và những động lực để Việt Nam có thể phát triển...